Klub Wojsk Specjalnych
Historia Klubu

 

 

 

 

 

 

 

Klub Wojsk Specjalnych jako klub rodzaju sił zbrojnych został sformowany  z dniem  01. 10. 2011 r. i jest zlokalizowany w parkowym otoczeniu przy ul. Praskiej 70, w bezpośredniej bliskości leśnego parku „Skałki Twardowskiego”.

 Klub jest samodzielnym wojskowym ośrodkiem kultury podległym Dowódcy Wojsk Specjalnych. 

 Klub prowadzi działalność kulturalno – oświatową i turystyczno – krajoznawczą  skierowaną przede wszystkim do żołnierzy i pracowników wojska Wojsk Specjalnych oraz ich rodzin. Podejmuje też przedsięwzięcia, w których uczestniczą   żołnierze jednostek i instytucji Garnizonu Kraków, weterani służby wojskowej oraz przedstawiciele społeczności lokalnej, w tym młodzież szkolna i harcerze.

Zainteresowani żołnierze, pracownicy oraz ich rodziny rozwijają swoje pasje w kołach: plastycznym, fotograficznym i muzycznym. Aktywną działalność  prowadzi Wojskowe Koło PTTK. Przy klubie ogniskuje się również działalność  Wojskowego Stowarzyszenia Kultura – Turystyka – Obronność oraz  skupiającego byłych żołnierzy, pełniących w przeszłości służbę w  koszarach  w Pychowicach – Koła nr 22 Związku
Żołnierzy WP.

Klub i jego otoczenie jest miejscem spotkań koleżeńskich i rodzinnych żołnierzy oraz pracowników Wojsk Specjalnych. Tutaj odbywają się pikniki, zabawy dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki), spotkania jubileuszowe itp. Tutaj też odbył się pierwszy Bal Sylwestrowy Wojsk Specjalnych oraz zabawa karnawałowa.

Miłośnicy turystyki, prowadzeni przez wykwalifikowanych przewodników  sukcesywnie, zwiedzają  nowe ekspozycje krakowskich muzeów  oraz poznają zabytki  architektury obronnej „Twierdzy Kraków”, a także skarby małopolskiego  budownictwa drewnianego.

 

 

 

 

Klub Wojsk Specjalnych został przeformowany z dniem 01.01.2014 roku

w Klub Dowództwa Sił Specjalnych.

 

Klub jest samodzielnym wojskowym ośrodkiem kultury podległym od 03.01.2014 r. Dowódcy Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych.

Działalność Klubu pozostała nie zmieniona. Klub w dalszym ciągu prowadzi działalność kulturalno – oświatową i turystyczno – krajoznawczą  skierowaną przede wszystkim do żołnierzy i pracowników wojska Wojsk Specjalnych oraz ich rodzin. Podejmuje też przedsięwzięcia, w których uczestniczą żołnierze jednostek i instytucji Garnizonu Kraków, weterani służby wojskowej oraz przedstawiciele społeczności lokalnej, w tym młodzież szkolna i harcerze.

Zainteresowani żołnierze, pracownicy oraz ich rodziny rozwijają swoje pasje w kołach: plastycznym, fotograficznym i muzycznym. Aktywną działalność  prowadzi Wojskowe Koło PTTK. Przy klubie ogniskuje się również działalność  Wojskowego Stowarzyszenia Kultura – Turystyka – Obronność oraz  skupiającego byłych żołnierzy, pełniących w przeszłości służbę w  koszarach  w Pychowicach – Koła nr 22 Związku Żołnierzy WP.

 

Klub Dowództwa Sił Specjalnych został przeformowany z dniem 15.08.2015 roku w Klub Wojsk Specjalnych.

 

Klub jest samodzielnym wojskowym ośrodkiem kultury podległym od 15.08.2015 r. Dowódcy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Działalność Klubu pozostała nie zmieniona. Klub w dalszym ciągu prowadzi działalność kulturalno – oświatową i turystyczno – krajoznawczą  skierowaną przede wszystkim do żołnierzy i pracowników wojska Wojsk Specjalnych oraz ich rodzin. Podejmuje też przedsięwzięcia, w których uczestniczą żołnierze jednostek i instytucji Garnizonu Kraków, weterani służby wojskowej oraz przedstawiciele społeczności lokalnej, w tym młodzież szkolna i harcerze.

Zainteresowani żołnierze, pracownicy oraz ich rodziny rozwijają swoje pasje w kołach: plastycznym, fotograficznym i muzycznym. Aktywną działalność  prowadzi Wojskowe Koło PTTK. Przy klubie ogniskuje się również działalność  Wojskowego Stowarzyszenia Kultura – Turystyka – Obronność oraz  skupiającego byłych żołnierzy, pełniących w przeszłości służbę w  koszarach  w Pychowicach – Koła nr 22 Związku Żołnierzy WP.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych